Interviews

Interviews

Mondigheid impliceert het spreken, maar ook het aan het woord laten. Mondig is altijd bereid om mondige denkers het woord te geven. Wij luisteren kritisch en aandachtig. In onze utopie spreekt niemand ooit alleen.

Pleinbezettingen en het anarchisme: het vervolg

Het tweede deel van het interview met Mathijs van de Sande. Over de lessen van het anarchisme en wat er gedaan kan worden de dag na de revolutie.

Pleinbezettingen en het anarchisme: een interview

Hoe kunnen we de pleinbezettingen en revoluties uit 2011 beter begrijpen? Deze vraag tracht het eerste deel van een interview met Mathijs van de Sande te beantwoorden.