Schrijf mee

Mondig bestaat door en uit haar schrijvers. Heb jij tekst of beeld dat op Mondig thuishoort? Wil je graag in de toekomst meewerken? Contacteer ons via redactie@mondig.be.

Mondigheid impliceert het kunnen spreken, maar ook het aan het woord laten. Mondig is een democratisch forum en staat open voor iedereen met engagement voor een inclusieve en vooruitstrevende toekomst. Er is geen limiet op thema of vorm. Essay’s, interviews, korte cursiefjes, onderzoeksartikels, filosofische teksten, cartoons, tekeningen… alles is mogelijk.

De redactie neemt zich de taak voor om alle inzendingen te controleren op argumentatieve kwaliteit, feitelijke correctheid en leesbaarheid.